Management training

Bedrijven en bedrijfsprocessen veranderen voortdurend. Dit is ook nodig om de snel veranderende maatschappij bij te kunnen houden. Ondernemingen die niet goed meedraaien met de snelheid van de maatschappij gaan ook achterlopen in het succes. Het is niet altijd eenvoudig om iedereen binnen het bedrijf snel te laten wennen een nieuwe ontwikkelingen. Leidinggevenden moeten optimaal op de hoogte zijn, en het is hun taak om de kennis en vaardigheden weer over te brengen aan medewerkers en teams. Dit betekent dat managers een belangrijke taak en verantwoordelijkheid hebben te vervullen.

Het ontwikkelen van vaardigheden

Bij een management training draait het vooral om het ontwikkelen en uitbreiden van de vaardigheden. In verreweg de meeste gevallen hebben de managers al een goede basis, maar kan er nog wel wat geschaafd worden. Hierbij gaat het vaker om verkeerd aangeleerd gedrag dat wat sturing nodig heeft, of om het bijschaven van de communicatiewijze. Er is immers een groot verschil tussen een manager zijn en de baas spelen. Leidinggevenden die letterlijk ‘de baas spelen’ zijn aanzienlijk minder succesvol als manager. Gelukkig kan deze eigenschap weer afgeleerd worden en kan hier een passende instelling worden aangeleerd. Dit is dan ook het voornaamste doel van de management training. Daarnaast komen er nog vele andere zaken aanbod in de management training.

Motiveren en stimuleren

Uiteraard is het de taak van de manager om de medewerkers goed gemotiveerd te houden. Zij hebben stimulans nodig om het optimale uit de werkdag te halen. Dit betekent niet dat er de hele dag met complimenten gestrooid moet worden, maar het betekent wel dat er op een juiste wijze gecommuniceerd moet worden. Vaak gebeurt het dat een manager de medewerkers wel op fouten wijst, maar niet op de positieve punten. Hierdoor ontstaat er al snel een nare werksfeer en het komt de onderlinge verstandhouding zeker niet ten goede. Uiteraard moet een medewerker aangesproken worden op een fout of verkeerd gedrag, maar kritiek moet goed opgebouwd zijn en kan respectvol en onder vier ogen worden overgebracht. Daarnaast is het altijd goed om ook de positieve zaken te benoemen. Dit bevordert de motivatie.

Management skills

In de management training komen de meest uiteenlopende management skills aan bod. Als manager moet je bepaalde talenten, vaardigheden en kwaliteiten bezitten. De training is bedoeld om de bestaande talenten, vaardigheden en kwaliteiten uit te breiden met nieuwe kennis. Door te ontwikkelen kan er een hoger niveau worden bereikt. Daarnaast kan er uiteraard ook worden gewerkt aan de kwaliteiten die er zouden moeten zijn, maar nog niet erg duidelijk aanwezig zijn. In dit geval kan er worden gewerkt aan het aanleren van deze kwaliteiten en vaardigheden.

Goed voor manager en medewerkers

De management training is uiteraard op de eerste plaats bedoeld voor managers. Toch hebben de medewerkers er ook zeker iets aan. Wanneer een manager precies weet hoe zaken aangepakt moeten worden op succesvolle wijze, dan profiteert het team hier ook van. Het verbetert de onderlinge communicatie, de samenwerking en de verstandhoudingen. Uiteindelijk draait het erom dat medewerkers en manager goed met elkaar op één lijn komen te staan, zodat de communicatie goed verloopt en de productiviteit verbetert.

Ook voor maatwerk trainingen

Wij hebben ons gespecialiseerd in het aanbieden van bedrijfstrainingen op meerdere locaties in Nederland, en in company. Dit betekent dat wij ook een effectieve training op de werkvloer kunnen organiseren. In sommige gevallen is het goed om de training direct in de eigen werkruimte te laten plaatsvinden, terwijl een vreemde locatie in andere situaties juist de beste keuze is. Geen onderneming is hetzelfde en niet elke bedrijfstraining is geschikt voor elk bedrijf. Naast de standaard bedrijfstrainingen bieden wij dan ook hoogwaardige maatwerk bedrijfstrainingen aan.

Wil je meer weten over de management training?

Heb je nog vragen over de mogelijkheden met betrekking tot de management training? Wil je weten wat de kosten van de diverse bedrijfstrainingen zijn of kan je wel wat gericht advies gebruiken? Wij staan uiteraard voor je klaar met passende informatie en persoonlijk advies. Je kan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Hiervoor kan je gebruik maken van het contactformulier op de website. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Uiteraard kan je ook contact opnemen wanneer je eens wilt bespreken welke bedrijfstraining het best geschikt is voor jouw specifieke onderneming.